آخرین مطالبرمان های حمایتیصفحه اصلی

دانلود رمان عروس استاد با لینک مستقیم

عروس استاد

فصل اول(استاد مغرورمن) و دوم(عروس استاد)وفصل سوم (استاد خلافکار)  پارت اول تا اخر انتهای صفحه 

کانال تلگرام شصت تیپ ایجاد شد منتظر حمایت شما هستیم آیدی: shasttip@ را کپی و در تلگرامتون پست کنید و وارد کانال شید منتظرتون هستیم 

لینک رمان های نوشته شده توسط نویسنده رمان استادخلافکار ویا ترنم

1-رمان استاد مغرور من یا فصل اول رمان عروس استاد به صورت کامل جهت خواندن رمان فوق وارد شوید

2رمان استاد خلافکار به صورت آنلاین با پارت بندی منظم در روز های تعیین شده جهت خواندن رمان فوق وارد شوید

3-رمان تدریس عاشقانه به صورت آنلاین با پارت بندی منظم در روزهای تعسسن شده جهت خواندن رمان فوق وارد شوید

نویسنده:نامعلوم

ژانر:عاشقانه,موضوعی

قسمتی از رمان:
دامن لباس عروسمو از زیر پام جمع کردم و شروع کردم به دویدن.عروسیم توی باغ خارج شهر بود و از شانس گندی که داشتم این اطراف هم پرنده پر نمی زد.
توی کوچه های تاریک می دویدم و همش پشت سرمو نگاه می کردم .اگه بابام یا طاهر به همین زودی متوجه ی غیب شدنم می شدن فاتحه م خونده بود.
به خیابون اصلی رسیدم… بالاخره چشمم به یه ماشین افتاد. بدون فکر به سمتش دویدم و خودم و پرت کردم جلوی ماشین.
ماشین نگه داشت،یه مرد با عصبانیت پیاده شد و گفت
_زده به سرت خانم؟چرا این طوری می پری جلوی ماشین ؟
خواستم دهنمو باز کنم که تازه متوجه ی مرد روبه روم شدم.خدای من این که استاد تهرانی بود.
لبمو گزیدم به خاطر شنلم صورتم و ندیده بود.رومو برگردوندم و با ترس بر خلاف جهتش به راه افتادم که صداش از پشت سرم اومد
_صبر کنید انگار شما حالتون خوب نیست؟
جوابشو ندادم و قدمامو تند تر برداشتم… به سمتم دوید و جلوی روم وایستاد .
_کمکی از دست من بر میاد ؟
خواستم از کنارش رد بشم که بازومو گرفت… ناچارا سرمو بالا آوردم.
با اخم نگاهم کرد و انگار کم کم منو شناخت که ناباور گفت
_تو از دانشجوهای سال اول نیستی؟
با بغض سر تکون دادم و گفتم
_بله استاد.
نگاهی به لباس عروسم انداخت و گفت
_با این وضع… این جا چی کار می کنی؟ می دونی اگه گیر به عده لا ابالی میوفتادی چ بلایی سرت میاوردن؟
بغضم ترکید و گفتم
_مجـبور شدم فرار کنم. بابام منو به یه مرد فروخته.اولش قبول کردم اما اون آدم یه مریض جنسیه بارها با خشونت باهام رفتار کرد میگه تو برده ی منی باید کفشامو لیس بزنی هر چی به بابام گفتم نفهمید منم مجبور شدم فرار کنم . لطفا از این جا بریم اگه یکی منو ببینه بدبخت میشم.
سری تکون داد دستمو به سمت ماشینش کشید ..ناچارا دنبالش رفتم و سوار ماشین آخرین مدل استاد شدم.
استارت زد از زیر چشم نگاهی بهم انداخت و گفت
_فکر نمی کردم اون دختر  انقدر زندگی سختی داشته باشه فکر می کردم هیچ غمی نداری _خوب امشب کجا می مونی ؟
 فکر اینجاشو نکرده بودم… زمزمه کردم
_نمی دونم تو خیابون.
_زده به سرت؟با لباس عروس شبو میخوای تو خیابون بمونی؟
_آخه جایی و ندارم برم .
با اخم نیم نگاهی بهم انداخت و گفت
_پس بریم خونه ی من .
هول شده گفتم
_نه نه… شما منو یه جا پیاده کنید من خودم میرم.
_حرف نباشه دختر تو این حال نمی تونم بذارم بری.
من رفتار بدی ازش ندیده بودم اما خوب ترسناک بود بخوای به خونه ی کسی بری که نمی شناسی .
از ناچاری سکوت کردم تا اینکه بالاخره به خونه ی استاد رسیدیم… در کمال تعجب ماشین رو روبه روی یه عمارت بزرگ نگه داشت
درو با ریموت باز کرد و ماشین و داخل برد. با دیدن استخر و حیاط بزرگ دهنم باز موند… یعنی استاد تا این حد پولدار بود ؟
به روی خودم نیاوردم از ماشین پیاده شد و منم پیاده شدم و خجالت زده دنبالش رفتم .. داخل هم کم از بیرون نداشت… مونده بودم ویلای به این بزرگی چرا هیچ کس توش نیست؟
نگاهی به سرتا پام انداخت و گفت

لینک رمان های نوشته شده توسط نویسنده رمان استادخلافکار ویا ترنم

1-رمان استاد مغرور من یا فصل اول رمان عروس استاد به صورت کامل جهت خواندن رمان فوق وارد شوید

2رمان استاد خلافکار به صورت آنلاین با پارت بندی منظم در روز های تعیین شده جهت خواندن رمان فوق وارد شوید

3-رمان تدریس عاشقانه به صورت آنلاین با پارت بندی منظم در روزهای تعسسن شده جهت خواندن رمان فوق وارد شوید

فصل اول استاد مغرور من

پارت 1

پارت2

پارت3

پارت4

پارت5

پارت6

پارت7

پارت8

پارت9

پارت10

پارت11

پارت12

پارت اخر

لینک رمان های نوشته شده توسط نویسنده رمان استادخلافکار ویا ترنم

1-رمان استاد مغرور من یا فصل اول رمان عروس استاد به صورت کامل جهت خواندن رمان فوق وارد شوید

2رمان استاد خلافکار به صورت آنلاین با پارت بندی منظم در روز های تعیین شده جهت خواندن رمان فوق وارد شوید

3-رمان تدریس عاشقانه به صورت آنلاین با پارت بندی منظم در روزهای تعسسن شده جهت خواندن رمان فوق وارد شوید

فصل دوم عروس استاد

پارت 1

پارت2

پارت3

پارت4

پارت5

پارت6

پارت7

پارت8

پارت9

پارت10

پارت11

پارت12

پارت13

پارت14

پارت آخر

لینک رمان های نوشته شده توسط نویسنده رمان استادخلافکار ویا ترنم

1-رمان استاد مغرور من یا فصل اول رمان عروس استاد به صورت کامل جهت خواندن رمان فوق وارد شوید

2رمان استاد خلافکار به صورت آنلاین با پارت بندی منظم در روز های تعیین شده جهت خواندن رمان فوق وارد شوید

3-رمان تدریس عاشقانه به صورت آنلاین با پارت بندی منظم در روزهای تعسسن شده جهت خواندن رمان فوق وارد شوید

فصل سوم استاد خلافکار

توجه:رمان استاد خلافکار هر 3 روز پارت جدید منتشر میشه جهت مشاهده تمامی پارت های منتشر شده از رمان استاد خلافکار وارد شوید

توجه:رمان استاد خلافکار هر 3 روز پارت جدید منتشر میشه جهت مشاهده تمامی پارت های منتشر شده از رمان استاد خلافکار وارد شوید

لینک رمان های نوشته شده توسط نویسنده رمان استادخلافکار ویا ترنم

1-رمان استاد مغرور من یا فصل اول رمان عروس استاد به صورت کامل جهت خواندن رمان فوق وارد شوید

2رمان استاد خلافکار به صورت آنلاین با پارت بندی منظم در روز های تعیین شده جهت خواندن رمان فوق وارد شوید

3-رمان تدریس عاشقانه به صورت آنلاین با پارت بندی منظم در روزهای تعسسن شده جهت خواندن رمان فوق وارد شوید

توجه:رمان استاد خلافکار هر 3 روز پارت جدید منتشر میشه جهت مشاهده تمامی پارت های منتشر شده از رمان استاد خلافکار وارد شوید

دوستان عزیز که به تلگرام دسترسی دارند پارت رمان استاد خلافکار هر روز در کانال منتشر میشه به کانال تلگرام شصت تیپ از طریق عملکرد زیر وارد شوید

1- آدرس کانال تلگرام که shasttip@ میباشد کپی و در تلگرامتون پست کرده و وارد کانال شید

2 بر روی بنر زیر کلیک کنید و اطمینان حاصل کنید که تلگرامتون conect هست 

www.60tip.ir
www.60tip.ir

نوشته های مشابه

‫31 نظرها

   1. سلام ببخشید رمان ارباب هوس باز پارت ۴۲رو نزاشتین تو کانال تو سایت هم نتونستم پیدا کنم .لطفاً پارت ۴۲ رو بزارین

 1. سلام
  میشه زود ب زود پارتا رو بزارین توی کانال؟ جون ب لب شدیم چقد تبلیغ

 2. رمان عروس استاد کارمند رییس رمان خانزاده رو توی برای روبیکا کانالشو میزنید خواهشها جواب بدید

 3. لطفا میشه رمان عروس استاد،دانشجوی شیطون بلا ، خانزاده ،رییس و کارمند، دکتر و پرستار، رو توی برنامه روبیکا کانالشو بزارید خواهشا

   1. سلام رمان عروس استاد دیگه داخل کانالش گذاشته نمیشه؟؟؟گذاشتینمون تو خماری خب

 4. ببخشید چرا اپلیکیشن استاد دانشجو نصب نمیش؟؟
  مگه برا گوشی های اندورید و ای یو اس نیس؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا